biuro@hrworkforce.pl | +48 71 342 02 47

Praca tymczasowa

To elastyczna forma zatrudnienia personelu regulowana przez ustawę o Zatrudnieniu Pracowników Tymczasowych z dnia 9 lipca 2003r. Wdrażana z powodzeniem tam, gdzie potrzebna jest doraźna pomoc, aby zachować elastyczności produkcji i zatrudnienia przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów personalnych. Praca Tymczasowa to skuteczne rozwiązania w okresach urlopowych oraz podczas choroby pracownika. Jest także stosowana długofalowo w branżach charakteryzujących się sezonowością oraz okresowym trybem pracy.

Korzyści dla Klienta:

  • Niższe koszty działalności podstawowej
  • Optymalizacja występujących nadgodzin
  • Ograniczenie kosztów obsługi administracyjnej poprzez odciążenie działu HR
  • Elastyczna forma zatrudnienia – liczba pracowników dostosowana do aktualnego zapotrzebowania
  • Najnowocześniejsze metody rekrutacji i selekcji pracowników
  • Aktualna baza kandydatów gotowych do podjęcia pracy
  • Szybkość realizacji wyznaczonych zadań
  • Koordynator dedykowany do projektu
  • Gwarancja jakości naszych usług

Zainteresowany wsparciem w zakresie Pracy Tymczasowej?