... razem z Tobą podnosimy wartość Twojej firmy

FAQ

 1. Co to jest Praca Tymczasowa?

  Praca tymczasowa polega na tym, że osoba zatrudniana jest przez Agencję Pracy Tymczasowej i w pewnym okresie wykonuje pracę na rzecz pracodawcy użytkownika. Taka forma zatrudnienia jest również znana jako Outsourcing lub Leasing Pracowniczy.

 2. Co reguluje stronę prawną pracy tymczasowej?

  Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 9 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 166 poz.1608) Nowelizacja art. 37 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z 20 grudnia 2002 (Dz. U. z 2003 r. nr 6 poz. 65) Rozporządzenie MGPiPS o obowiązku certyfikacji agencji z 9 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 73 poz. 665)

 3. Jak stworzyć dobre CV?

  CV powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje na temat kandydata, jego forma powinna być przejrzysta, a treść konkretna. Dobrze napisane CV to takie, które zaciekawi osobę rekrutującą i otworzy nam drogę do zaprezentowanie się na rozmowie kwalifikacyjnej. Zainteresowanym polecamy nasz poradnik.

 4. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

  Przede wszystkim starannie - zarówno pod względem merytorycznym jak i estetycznym. Rozmowa może mieć charakter zarówno bardzo ogólny, jak i bardzo techniczny - należy być przygotowanym na oba przypadki. Zainteresowanym polecamy nasz Przewodnik Rekrutacyjny.

 5. Jak znaleźć się w naszej bazie danych?

  Każda osoba wysyłająca swoje CV do naszej firmy, zostaje zapisana w bazie Kandydatów. Bez względu na stanowisko o jakie się ubiegała, zostanie rozpatrzona pod względem wszystkich aktualnych i przyszłych projektów rekrutacyjnych.

 6. Ile kosztuje mnie współpraca z HR WF?

  Praca za pośrednictwem APT w Polsce są bezpłatne dla kandydata.

 7. O czym należy pamiętać wysyłając aplikację?

  Należy umieścić w tytule wiadomości nazwę stanowiska, o które się ubiegamy, a także ewentualny numer referencyjny. Trzeba zwrócić uwagę, aby dokumenty aplikacyjne zawarte w załączniku były poprawne i zapisane w formacie ogólnodostępnym (np. .doc lub .pdf). Jeżeli ubiegasz się o kilka stanowisk, informację o tym zamieść w jednej wiadomości, a nie w kilku. Programy pocztowe mogą wielokrotną wiadomość od jednej osoby potraktować jako SPAM.

 8. Jak wygląda proces rekrutacyjny?

  Pierwszym etapem każdego procesu jest wstępna analiza aplikacji. Z wybranymi kandydatami kontaktujemy się telefonicznie. W przypadku pozytywnego przebiegu rozmowy zapraszamy kandydatów na bezpośrednią rozmowę rekrutacyjną w siedzibie naszej firmy. Dalszy przebieg procesu uzależniony jest od specyfiki rekrutacji i uzgadniany bezpośrednio z Kandydatem.

 9. Jak długo trwa proces rekrutacyjny?

  W dużej mierze jest to uzależnione od charakteru rekrutacji i wymagań stawianych Kandydatom. W czasie bezpośredniej rozmowy warto zapytać o to osobę rekrutującą.

 10. Sprawa wypłat i składek

  W przypadku Pracowników Tymczasowych sprawy związane z administracją Kadrowo Placową leż po stronie APT ona wypłaca wynagrodzenia ora odprowadza wymagane składki (ZUS, podatki, itp.)

 11. Jak długo może pracować pracownik tymczasowy u jednego pracodawcy?

  Praca może trwać od kilku godzin do 12 miesięcy (na 36 miesięcy) u tego samego Pracodawcy.

 12. Jakie prace mogą wykonywać pracownicy tymczasowi a jakich nie mogą?

  Pracownicy tymczasowi mogą wykonywać prace określone w ustawie jako czynności o charakterze sezonowym, doraźnym lub okresowym, których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. Nie mogą natomiast wykonywać pracy: Szczególnie niebezpiecznej, oraz na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku oraz na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników.

 13. Czy pracownik zatrudniony tymczasowo ma prawo do urlopu wypoczynkowego?

  Tak, ale jest to uzależnione od czasu pracy na rzecz pracodawcy użytkownika.

 14. Czy osoby zarejestrowane w urzędzie pracy mogą podjąć pracę na umowę zlecenie?

  Tak, ale muszą powiadomić o tym Urząd Pracy najpóźniej w ciągu 5 dni od podjęcia pracy.

WAŻNE I CIEKAWE STRONY INTERNETOWE:

• Sejm RP, akty prawne
• Portal dla menedżerów
• Portal dla pracodawcy i pracownika
• Portal Unii Europejskiej
• GUS, informacje ekonomiczne i statystyczne dla Polski
• EUROSTAT, informacje ekonomiczne i statystyczne dla UE

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.