... razem z Tobą podnosimy wartość Twojej firmy

Artykuły > Obowiązek informacyjny

Klauzula dla osób ubiegających się o pracę/pracę tymczasową, chcących zawrzeć umowę zlecenie.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HR Work Force sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Purkyniego 1, zwana dalej Spółką; Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r,
 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych drogę elektroniczną iod@hrworkforce.pl lub pod adres siedziby Spółki,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji oraz w przypadku udzielenia osobnej zgody w celu przyszłych rekrutacji,
 4. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody oraz na podstawie przepisów prawa pracy, ustawy o pracownikach tymczasowych i kodeksu cywilnego,
 5. Spółka może przekazać Pani/Pana dane osobowe użytkownikowi-pracodawcy lub podmiotowi na rzecz, którego będzie wykonywana umowa zlecenie w celu zatrudnienia i rekrutacji,
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji a w przypadku udzielenie osobnej zgody do zakończenia przyszłych rekrutacji przez okres 3 lat,
 8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do ich przeniesienia,
 9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy (imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), data urodzenia, informacja o wykształceniu, przebieg zatrudnienia) jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy o pracę/prace tymczasową,
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych takich jak imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), data urodzenia, PESEL, informacja o wykształceniu jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy zlecenia
 13. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula dla osób przekazujących swoje dane w celach kontaktowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HR Work Force sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Purkyniego 1, zwana dalej Spółką; Spółka prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r,
 2. Kontakt z inspektorem danych osobowych drogę elektroniczną iod@hrworkforce.pl lub pod adres siedziby Spółki,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach kontaktowych, udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania oraz udzielenia informacji związanych z prowadzoną przez Spółkę działalnością.
 4. Spółka przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody oraz uzasadnionym celu administratora, którym jest udzielanie odpowiedzi i utrzymywanie kontaktu ze swoimi klientami i kontrahentami
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Spółki dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz do ich przeniesienia,
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


wstecz

Ta strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie. Kliknij, aby nie pokazywać więcej tego komunikatu.